Aktuellt

Duktiga företagsledare arbetar kontinuerligt med utveckling av medarbetarna

 

Tillvarata möjligheten att målstyra medarbetarna!

 

Vår erfarenhet är att det finns en oerhörd kraft i denna typ av företagsstyrning.

 

Vår uppfattning är att "enkelhet är en dygd" när det gäller själva utvecklingssamtalet.

 

Vi möter chefer som säger att utvecklingssamtalen med medarbetarna är en höjdpunkt ur ett medarbetarperspektiv.

 

- Att få sitta tillsammans med medarbetaren och mellan fyra ögon ge feed-back på medarbetarens

bidrag till företagets verksamhet.

 

- Att få sitta tillsammans med medarbetaren och blicka framåt för att lägga fast vilka mål som skall gälla

för medarbetarens arbete under det närmaste året. "Detta ger mig som chef en oerhörd stimulans".

 

Men vi möter också chefer som uttrycker "fasa och oro över att genomföra alla dessa samtal med tillhörande blanketthysteri".

 

Vi tycker naturligtvis att företagen skall engagera en extern neutral HR-specialist för att stödja dessa

chefer så att cheferna kommer igång med sina viktiga utvecklingssamtal.

 

Samtidigt är det rimligt att man sanerar "eventuell onödig byråkrati och administration".

 

Vi menar att utvecklingssamtalen självklart skall kopplas till företagets affärsverksamhet och vilken kompetens medarbetaren behöver uppnå för att "leverera sitt bidrag till företagets resultat". Förvisso behövs någon form av enkel dokumentation som stannar mellan chefen och medarbetaren.

 

Vi har lång erfarenhet av utvecklingssamtal, målformulering och uppföljning. Vi ger Ditt företag "råd och dåd" för att Ni skall landa rätt i målstyrningen.

 

Vi har också förslag till enkla verktyg.

 

Kontakta oss!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensions- och HR-konsult, Hans Trulsson HB

Pension Partner