Målstyrning

Om målstyrning

 

Vi vet att det finns moderna, medvetna svenska företag som tillämpar målstyrning av sin verksamhhet. I det här sammanhanget menar vi målstyrning av medarbetarna.

 

Vi möter moderna, medvetna svenska företag som säger sig tillämpa målstyrning, men som känner frustration över att målstyrningen inte ger något mätbart resultat. Frustrationen finns hos både företagsledning och medarbetare.

 

Vår uppfattning är att "icke fungerande målstyrning" bland annat beror på att företaget hoppat över något av de inledande stegen i följande enkla grundläggande modell.

 

1. Fastställ vilka jobb/roller/befattningar som finns i företaget.

2. Bestäm vilket innehåll det finns i dessa jobb/roller/befattningar.

3. Bestäm också vilka förväntningar företaget har på jobben/rollerna/befattningarna.

4. Lägg fast en företagsintern struktur (eller en hierarki) utifrån de grundläggande

punkterna 1 - 3.

 

Efter det grundläggande arbetet handlar naturligtvis målstyrningen i högsta grad också om kommunikationen mellan chef och medarbetare. Kommunikation om vilka mål som är aktuella för medarbetaren och i förlängningen hur målen uppnås.

 

Längre fram i målstyrningsprocessen kopplas eventuell måluppfyllelse till medarbetarens löneutveckling.

 

När alla steg i målstyrningsprocessen är på plats vet vi att målstyrning blir ett "självspelande piano" och ett lika naturligt arbetssätt som att till exempel "kontinuerligt följa upp och ha en hög medvetenhet om alla kostnader".

 

Vårt företag hjälper företag att etablera de grundläggande punkterna i målstyrningsprocessen.

 

 

 

Pensions- och HR-konsult, Hans Trulsson HB

Pension Partner