Företagsmarknaden

Tre av fyra företagare

 

känner osäkerhet och bristande kunskap om pensioner och personalanknutna försäkringar. Dessutom finns det stor osäkerhet i företagen om personalens förmåner, inklusive löner, ligger "rätt" i marknaden.

 

 

Tre av fyra privatpersoner

 

känner på samma sätt som företagarna stor osäkerhet och otrygghet om sina blivande pensioner.

 

Våra erfarenheter

 

- Det är medarbetarna som utvecklar jobben/rollerna i företaget.

- Det skall vara ordning och reda i organisationen med tydliga jobb/roller.

- Löner och pensionspremier skall betalas med utgångspunkt från

marknadsmässiga förutsättningar.

 

Vårt förslag till företagsmarknaden är,

 

- Ta ett ordentligt grepp om jobben/rollerna i företaget och utvärdera om personalens

förmåner ligger i linje med marknaden.

- Se också till att det finns trygghet i företaget kring pensioner och personalanknutna

försäkringar. Trygghet i meningen att avgiftsnivåer och villkor stämmer överens med de

senaste årens utveckling i denna del av marknaden.

- Vi har verktygen och kunskapen för att stödja företagen i detta arbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensions- och HR-konsult, Hans Trulsson HB

Pension Partner

Affärsmodell - företagsmarknaden

 

 

Nedanstående 6 bilder ger en övergripande beskrivning av vår affärsmodell i företagsmarknaden.

Klicka på pilarna för att skifta bild.