Privatmarknaden

Vi vet att minst 75 % av svenskarna har ringa eller ingen kunskap om hur den egna ekonomiska situationen kommer att gestalta sig under tiden som förestår när man lämnat arbetslivet. Eller med andra ord, "när man väl pensionerat sig" vid något tillfälle mellan 61 - 67 levnadsår (eller senare).

 

Har man ingen eller ringa kunskap om något som har betydelse för det egna livet - ja då vill man inte blotta sin okunskap. En okunskap som i de allra flest fall omgärdas med prestige. Sanna våra ord för vi möter nästan dagligen människor som efter lite dialog uttrycker "att detta med pensioner och försäkringar inte är min starkaste sida".

 

Vi har en grundläggande inställning om pension och försäkring,

 

• Verktyg och information finns tillhanda.

• Efter lite engagemang från din sida hämtar du hem allt du behöver till din dator, för

att tydliggöra den ekonomiska situationen efter din pensionering.

• Det bästa av allt är att det inte kostar dig något.

 

• Vår uppfattning är att denna typ av information skall vara gratis. Men självklart ger vi

dig mot en låg kostnad support/stöd i ett inledande skede.

 

Vi har decennielång erfarenhet av pensioner och försäkringar. Vi är oberoende och neutrala.

 

Vill du ha ett ord på vägen när du framöver höjer din kunskap om pensioner och försäkringar får du gärna höra av dig till vårt företag. Alltså pensioner och försäkringar som förknippas med din ekonomiska situation efter pensioneringen från arbetslivet.

 

 

Lycka till med kunskapshöjningen.

 

 

 

Pensions- och HR-konsult, Hans Trulsson HB

Pension Partner

Affärsmodell och synsätt