About

                                           Businesspartner Trulsson


                                             

  Kolla Facebook: Konsult Trulsson


 Spännande redovisning finns där.  Slutsatser kommer att finnas här efter sommaren 2020.


                                      Igångsättare av förändringsprocesser i avsomnade eller krisande föreningar och mindre företag.

Företaget AB som ägs av Mr X-Y Z.

                       Mr X-Y Z

About us

 Boendet V som ägs av kommunen Å-m. Hyrs ut till föreningen M-m, som i sin tur hyr ut boendet V till Företaget AB. 

Mr X-Y Z driver affärsmässigt boende V via

Företaget AB.

Föreningen M-m där Mr X-Y Z är ordförande och den enda personen i styrelsen.

Welcome to our institution! We look forward to training you!

Kommunen Å-m som äger boendet V.

Alla bilder är sammankopplade via Mr X-Y Z.


Nu är frågan, "hur kan det vara så"??


Beskrivning kommer enligt nedan.

Ovanstående beskrivning bildar utgångspunkt för en lyckad förändringsprocess.

We have experience 10 years providing business solution & with our top expert lorem ipsum gain qulity checker with your business.

 

We have experience 10 years providing business solution & with our top expert lorem ipsum gain qulity checker with your business.

Our History

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout,

and printing in place of English to emphasise design elements over

content. It's also called placeholder (or filler) text.

 

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout,

and printing in place of English to emphasise design elements over

content. It's also called placeholder (or filler) text.

 

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design and typography.

1998

2005

2010

2018

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasise design elements over content. It's also called placeholder (or filler) text.

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasise design elements over content. It's also called placeholder (or filler) text.

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasise design elements over content. It's also called placeholder (or filler) text.

Lorem ipsum is a pseudo-Latin text used in web design, typography, layout, and printing in place of English to emphasise design elements over content. It's also called placeholder (or filler) text.

Company Statistics

300

Happy members

30

Locations

100

Services

Our Staff

Steve Martin

Founder & Lead Trainer

Sarah Smith

HR Specialist

Anne Mary

Leadership Specialist

Aleo Wright

Assistant

Allen Martin

Lead Trainer

Mae Stevens

HR Specialist

Martha Hibbins

Leadership Specialist

Mary Stevens

Assistant