Courses

                                           Businesspartner Trulsson


                                             

  Kolla Facebook: Konsult Trulsson


 Spännande redovisning finns där.  Slutsatser kommer att finnas här efter sommaren 2020.


                                      Igångsättare av förändringsprocesser i avsomnade eller krisande föreningar och mindre företag.

Företaget AB som ägs av Mr X-Y Z.

                       Mr X-Y Z

Courses

 Boendet V som ägs av kommunen Å-m. Hyrs ut till föreningen M-m, som i sin tur hyr ut boendet V till Företaget AB. 

Mr X-Y Z driver affärsmässigt boende V via

Företaget AB.

Föreningen M-m där Mr X-Y Z är ordförande och den enda personen i styrelsen.

Kommunen Å-m som äger boendet V.

Alla bilder är sammankopplade via Mr X-Y Z.


Nu är frågan, "hur kan det vara så"??


Beskrivning kommer enligt nedan.

Ovanstående beskrivning bildar utgångspunkt för en lyckad förändringsprocess.

04

DEC

Customer Service & Public Relations

 

We have experience 10 years providing business solution & with our top expert lorem ipsum gain qulity checker with your business.

 

We have experience 10 years providing business solution & with our top expert lorem ipsum gain qulity checker with your business.

 

We have experience 10 years providing business solution & with our top expert lorem ipsum gain qulity checker with your business.

06

DEC

08

DEC

Grammar & Writing Skills

 

We have experience 10 years providing business solution & with our top expert lorem ipsum gain qulity checker with your business.

 

We have experience 10 years providing business solution & with our top expert lorem ipsum gain qulity checker with your business.

 

We have experience 10 years providing business solution & with our top expert lorem ipsum gain qulity checker with your business.

Accounting & Finance Management

 

We have experience 10 years providing business solution & with our top expert lorem ipsum gain qulity checker with your business.

 

We have experience 10 years providing business solution & with our top expert lorem ipsum gain qulity checker with your business.

 

We have experience 10 years providing business solution & with our top expert lorem ipsum gain qulity checker with your business.